Beste burger,

 

Gezien de aanhoudende terreurdreiging wordt het dreigingsniveau 3 verlengd t.e.m 9/03/2015.

Dit brengt met zich mee dat de Politiezone Minos maatregelen neemt voor de veiligheid van de personeelsleden en de burgers. Deze maatregelen hebben ook voor de burgers gevolgen en hierover wensen wij u te informeren:

-     - Politiepersoneel in uniform komt steeds per 2 of meer op straat, niet alleen. Dit betekent dat schoolzichten wel worden uitgevoerd, maar minder regelmatig dan voorheen.

-     - Acties worden nog wel uitgevoerd, doch niet altijd zichtbaar. U mag er wel van uitgaan dat er patrouille wordt gereden en er regelmatig controles worden uitgevoerd in de zone.

-     - Afspraken op wijkburelen en zonaal onthaal worden uitgevoerd, maar u belt eerst aan, wordt gefouilleerd en er wordt gevraagd naar uw identiteit vooraleer u toegang krijgt tot het bureel. Indien u geen legitimatie kan voorleggen kan de toegang tot het kantoor worden geweigerd.

-     - Er is tijdens deze dreigingsperiode geen avondopening in de wijkburelen tussen 18u00 en 21u00.

M.a.w. het politiepersoneel komt minder zichtbaar in het straatbeeld, maar is wel aanwezig. Wij doen het nodige om de veiligheid van de burgers te garanderen.

 

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

De korpsleiding.

Vandaag verscheen er een artikel in de Gazet Van Antwerpen. De Politiezone Minos verspreidt een robotfoto van de verdachte van de brandstichtingen.

Bron: GVA

Alcoholcontroles kunnen de helft sneller, zeggen verkeersexperts. Daarvoor moet de politie nieuwe toestellen kopen, waarmee ze meteen een ademanalyse kunnen doen. Nu zijn er nog twee testen nodig, want na een positieve ademtest, volgt pas een ademanalyse, en dat is tijdverlies.

Bron: VTM-nieuws

Bij de Bob-controles van 2014 - 2015 werd het beste resultaat behaald sinds de opstart van de campagnes.

Hierbij de resultaten.

Uit de resultaten blijkt dat de campagne zeer geslaagd is, de PZ MINOS is dan ook zeer tevreden met dit resultaat.

Publicatie: januari 2015
 
De lokale politie van Brasschaat waarschuwt voor verdachte personen die aanbellen met een valse identiteit.
Eerder deze week werden bij een inwoner van Brasschaat juwelen gestolen door een dame die zich uitgeeft als iemand van Ziekenzorg.
De verdachte persoon praatte zich met een smoes binnen in de woning en deed een rondgang van het huis. Nadien stelde het slachtoffer vast dat er tal van juwelen uit de slaapkamer gestolen waren.
In de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Zoersel, Schilde) en de politiezone Zara (Zandhoven, Ranst) werden ook al verschillende gelijkaardige feiten gepleegd.
Hier gaf de verdachte zich uit als iemand van het OCMW.
Telkens werd eenzelfde beschrijving gegeven: Een vrouw van ongeveer 25 jaar, circa 1,60m groot, ze spreekt goed Nederlands echter met een Arabisch accent,
Noordafrikaans-/zigeunertype, zwart haar mogelijks in een staart.
 
Als iemand aanbelt en u twijfelt aan de identiteit, vraag dan steeds naar een legitimatie of bel het noodnummer 101.