Vanaf 24 september 2016 wordt het negeren van de tonnagebeperking strenger bestraft (*). Een tonnagebeperking wordt aangeduid door middel van het verbodsbord C21. Zowat elke gemeente van onze politiezone heeft een tonnagebeperking ingesteld, in het algemeen door middel van een zonale reglementering C21. Het geldt voor alle voertuigen en slepen!

c21c21b 

Wat verandert er concreet:

Lees meer →

Deze nacht en morgennacht zullen werken uitgevoerd worden in de Krijgsbaantunnel. Er zal telkens één koker worden afgesloten en het verkeer zal beurtelings door de andere koker rijden. Het beurtelings verkeer zal geregeld worden met de aanwezige verkeerslichten.

De maximum wachttijd bedraagt 6 minuten. De resterende wachttijd zal onder het verkeerslicht elektronisch worden gevisualiseerd.

Concreet:

  • 21/09/2016 om 22u tot 22/09/2016 om 5u is de koker richting MORTSEL afgesloten.
  • 22/09/2016 om 22u tot 23/09/2016 om 5u is de koker richting BORSBEEK afgesloten.

In de Blijkhoevelaan te Wijnegem vinden volgende werken plaats:

  • vrijdag 07/10/2016 affrezen van de bestaande asfaltverharding, dikte 4cm, lokaal herplaatsen van enkele boordstenen. Hier wordt de Blijkhoevelaan volledig afgesloten, waarbij plaatselijk verkeer wordt toegestaan i.v.m. bereikbaarheid bedrijven.
  • Zaterdag 08/10/2016: plaatsen van nieuwe asfaltverharding. Hier wordt geen plaatselijk verkeer toegelaten vanaf bepaalede uren, bepaalt volgens gemaakte afspraken met de bedrijven.

Vanaf 22/08/2016 tot en met 26/08/2016 wordt op de Autolei 283, Wommelgem, kabelwerken en sleufwerken uitgevoerd.
Hierdoor zal een rijstrook op de Autolei vanaf het rond punt van Wommelgem in de richting van Mortsel worden afgesloten over een lengte van 50 meter.
Ook zal de afrit van de autosnelweg E313 “rechtsaf” in de richting van Wommelgem en komende van Antwerpen met 1 rijstrook gesupprimeerd worden.

Er wordt sterke hinder verwacht.

De Politiezone Minos waarschuwt voor criminele organisaties die misbruik maken van Nederlandse bankrekeningnummers. Deze organisaties geven aan (bijvoorbeeld op een tweedehandssite) materiaal te willen verkopen aan particulieren. Zij sturen een kopie van een valse Belgische identiteitskaart (om vertrouwen te winnen) en vragen aan de potentiële kopers om alvast een voorschot te betalen. Nadat de slachtoffers het voorschot hebben betaald worden de goederen niet verstuurd en kan men de verkopers niet meer bereiken.