Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.

Lees meer →

Voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een mogelijke statutaire betrekking.

Lees meer →

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Lees meer →

De politieraad zal samenkomen op 21 februari 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Lees meer →

Wil je informatie als slachtoffer, als vriend of familie van een slachtoffer of als professionele hulpverlener ?

Bezoek dan zeker de website www.slachtofferzorg.be

Lees meer →