Politie Zuiderkempen zoekt een ICT - consulent met een voltijds contract van bepaalde duur voor 12 maanden in aanloop naar een statutaire betrekking.

Lees meer →

De politieraad zal samenkomen op 28 oktober 2015 om 20:00 uur in het veiligheidscentrum De Marly. De Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Lees meer →

De Politiezone Zuiderkempen houdt gedurende de maand september haar jaarlijkse actie "Veilig schoolbegin".

Door een verhoogde aanwezigheid en toezicht in de schoolbuurten en op de schoolroutes wil de politie de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen. De wijkagenten zullen dagelijks aan hun school staan, hierbij ondersteund door de leden van het interventieteam.

In de nabijheid van de scholen zullen snelheidsinformatieborden hangen en snelheidscontroles worden op de schoolroutes uitgevoerd. De bedoeling is alle weggebruikers te sensibiliseren voor een veiliger verkeer waarbij iedereen respect heeft voor iedereen.

Lees meer →

Vanaf 1 september begint de 2de fase van de werken aan het kruispunt Aarschotsesteenweg (N19) – Madestraat (Ramsel – Herselt). De werken zullen vermoedelijk begin november afgerond zijn. Tijdens de werken in fase 2 wordt de werkzone opnieuw opengesteld voor het verkeer richting Herselt. De bussen van De Lijn zullen in beide richtingen door de werkzone rijden. Badges aangebracht in de bussen beïnvloeden de verkeerslichten wat een veilige doorgang garandeert in beide richtingen. Het fietsverkeer blijft de bestaande omleiding van fase 1 volgen.

Lees meer →

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkzaamheden uit op de N152 Olenseweg en Zoerlering tussen Olen en Stippelberg (Zoerle-Parwijs). De werkzaamheden bestaan uit:

- het verwijderen van de bestaande wegmarkeringen

- plaatselijke asfaltherstellingen

- bestrijkingswerken over de gehele zone en in beide richtingen

- het aanbrengen van nieuwe wegmarkering

Lees meer →