Vanaf 10 augustus begint men in Ramsel (gemeente Herselt) te werken aan het kruispunt Aarschotsesteenweg (N19) – Madestraat. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en voor veel verkeershinder zorgen.

Gedetailleerde informatie over bereikbaarheid en omleidingen is te vinden op de webpagina over deze werken: www.wegenenverkeer.be/madestraat. Hier kan u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief zodat u steeds op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op de werf.

De politie zal bijkomend informatieborden inzetten en snelheidscontroles houden.

U heeft ze waarschijnlijk ook al opgemerkt, de okergele fietsoversteken op de gewestweg N19 in Herselt en Westerlo. Deze oversteken hebben geen wettelijke betekenis, maar geven aan, waar u als fietser kan oversteken. Let op, u hebt als fietser geen voorrang op deze oversteekplaatsen.

Lees meer →

Bij snelheidscontroles stelde de politie Zuiderkempen vast dat 7% van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. Op de Westerlosesteenweg, Oevelsedreef en Averbodesesteenweg reden samen 66 van de 1030 bestuurders te snel. Op de Oevelsedreef reed een bestuurder zelfs 104 km/u daar waar 50 km/u toegelaten is en op de Averbodesesteenweg 131 km/u daar waar 70 km/u toegelaten is. Zij zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.

U vertrekt op vakantie

  • Geef uw woning een bewoonde indruk door bv. een tijdschakelaar op een lamp te plaatsen.  
  • Communiceer niet over uw vakantie op sociale media en opgepast met foto’s op instagram e.d.. Plak geen briefjes op de deur voor de postbode, vermeld ook niets op uw voicemail.  
  • Vraag vakantietoezicht aan bij de politie. Dat kan via uw lokale politie of www.police-on-web.be. De politie houdt dan mee een oogje in het zeil tijdens uw afwezigheid.  
  • Vraag aan uw buren om bv. de brievenbus de ledigen of de rolluiken op en neer te laten, het gras te maaien enz.

    Lees meer →

De politieraad zal samenkomen op 24 juni 2015 om 20:00 uur in het veiligheidscentrum De Marly, De Merodreef 15 , 2260 Westerlo.

Lees meer →