Inzet van vrijwillige security op uw evenement?
Wat betekent vrijwillige security?

Vrijwillige security betreft een natuurlijk persoon die door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst wordt ingezet. Deze persoon heeft geen opleiding genoten. De personen die zich aanbieden dienen een goedkeuring te krijgen voor het uitvoeren van deze bewakingsdienst.
Dit gebeurt aan de hand van een advies van de korpschef. De burgemeester geeft vervolgens de individuele toestemming voor de opgegeven vrijwilligers.

Wat te doen?

Door de vereniging:

De vereniging die wenst gebruik te maken van vrijwillige security neemt contact op met de gemeente waar desbetreffend evenement zal doorgaan.
Alzo dient de vereniging in bezit te worden gesteld van ‘bijlage 1 aanvraag vrijwilligers security’. Dit document betreft een aanvraagformulier voor het inzetten van vrijwillige security. Hierop staan alle, voor de politiediensten, nuttige inlichtingen betreffende de organisatie van het evenement (vereniging, plaats, datum, uren…). Dit document wordt VOLLEDIG ingevuld en onderaan getekend en gedateerd door de verantwoordelijke van de organisatie.

Door de kandidaat vrijwilliger:

Per vrijwiliger dient er een fiche ‘persoonscontrole’ worden ingevuld (bijlage 3). Op deze fiche staat de, voor de politiediensten, informatie betreffende de kandidaat vrijwilliger. Dit document wordt door de vrijwilliger volledig ingevuld en ondertekend, met uitzondering van het controlevak voor politiediensten.

Elke vrijwilliger dient ZELF een bewijs van goed gedrag en zeden te bekomen bij de gemeente- of stadsdienst van diens woonplaats.

De bekomen documenten (Bijlage 1 – Bijlage 3 – Bewijs van goed gedrag en zeden) worden dan gebundeld door de organisatie en VOLLEDIG ingevuld aan de politiediensten bezorgd. De volledige bundel dient bij onze diensten worden binnengebracht ten laatste 30 dagen voor aanvang van het evenement.