Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen: Samen naar veilig en leefbaar!

Er werden controles gehouden in de Nieuwstraat te Keerbergen, de Burggraaf Terlindenlaan te Boortmeerbeek en op de Rijmenamsesteenweg te Haacht. Op alle gecontroleerde locaties geldt een maximum van 50km/u.

In totaal werden 92 auto's geflitst. Het grootste aantal inbreuken werd vastgesteld in de Nieuwstraat waar sinds enkele maanden de maximum snelheid gewijzigd werd van 70 naar 50 km/u. Achttien procent van de passanten werd er geflitst.

Extreem hoge snelheden werden deze keer op geen van de locaties genoteerd.

In totaal werden ook 5 (van de 68 geïntercepteerde) bestuurders geverbaliseerd wegens sturen onder invloed van alcohol. Drie van hen dienden hun rijbewijs in te leveren voor een termijn van 6 uren. Verder werden nog een 5-tal diverse overtredingen vastgesteld zoals gebruik van gsm tijdens het rijden.

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaar je in je onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaar je de werking van je politie? Ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd je recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema's in een grootschalige enquête. Onze politiezone heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veilighied en de werking van de lokale politie. Jouw mening is belangrijk voor ons!

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze politiezone. Indien je een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat je toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die je gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt je duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Je medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat jij belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de inwoners van onze politiezone.

De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

Op vrijdagavond 9 februari rond middernacht werd onze interventiedienst opgeroepen omdat het inbraakalarm was afgegaan in het B-postkantoor op de Wespelaarsesteenweg te Haacht. Op de bewakingsbeelden was te zien dat de bankautomaat was opengebroken en er liepen twee mannen rond in het kantoor. Onderweg naar het postkantoor kwam de politieploeg een verdachte auto met drie inzittenden tegen. De ploeg besloot de auto tegen te houden. In de auto lagen onder andere handschoenen, mutsen, schroevendraaiers en een laptop. Het uiterlijk van twee inzittenden stemde ook overeen met de beschrijving van de mannen die waren gezien in het postkantoor. De drie verdachten, mannen van 39 jaar, 30 jaar en 23 jaar uit Roemenië, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven en aangehouden.

Tijdens controles in de Audenhovenlaan te Boortmeerbeek en in de Lipsestraat en Dijkstraat te Haacht werden 74 van de 1431 gecontroleerde voertuigen geflitst.

Er werden ook 67 ademtesten uitgevoerd. Slechts 1 bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij bleek tevens ook geen houder te zijn van een geldig rijbewijs.Op last van het parket werd zijn auto geïmmobiliseerd.

Er werd nog een tweede voertuig geïmmobiliseerd omdat de bestuurder geen houden was van een geldig rijbewijs.

De voorbije zondag voerde onze politiezone een algemene verkeerscontrole uit tussen 9u30 en 16u30 op de drukke Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek. Alle gecontroleerde bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik.

Op de 139 bestuurders bleek slechts 1 bestuurder positief maar deze moest wel onmiddellijk z'n rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

Voor het niet dragen van de gordel en het gsm-gebruik achter het stuur werden respectievelijk 18 en 10 bestuurders geverbaliseerd, wat toch een hoog aantal is.

Verder werden nog een 20-tal pv's opgesteld voor diverse inbreuken zoals onreglementaire inschrijving alsook een aantal fiscale inbreuken. Er werden twee Z-nummerplaten in beslag genomen.

Vorige123Volgende