Van zodra het mooi weer is, wordt er opnieuw massaal gefietst. 
Ga je met twee fietsen of in groep, hou dan wel rekening met een aantal regels om eventuele conflicten met andere weggebruikers te vermijden.

fietsen in groep

FIETSEN PER 2 OF IN KLEINE GROEP (max 15p.)

Net als een individuele fietser moet je het fietspad gebruiken als dat berijdbaar is. Op het fietspad mag je met 2 fietsers naast elkaar fietsen op voorwaarde dat de andere gebruikers van het fietspad niet worden gehinderd of in gevaar worden gebracht. Is het (tweerichtings)fietspad te smal dan ga je best achter elkaar rijden als een andere tweewieler je wil kruisen of wenst in te halen.

In de bebouwde kom laat de wegcode toe dat er twee fietsers naast elkaar rijden op de rijbaan, behalve wanneer het kruisen met een tegenligger daardoor niet mogelijk is (dan is achter elkaar rijden de boodschap).
Buiten de bebouwde kom moet achter elkaar worden gereden wanneer een achteropkomend voertuig nadert of wanneer het kruisen met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting komt, niet mogelijk is.

FIETSEN IN GROTE GROEP (vanaf 15p.)

Vanaf minstens 15 deelnemers zijn fietsers niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen steeds per twee naast elkaar rijden op de rijbaan op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Hierbij mag alleen de rechterrijstrook worden gebruikt indien de rijbaan in rijstroken is verdeeld. Als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld, mag niet meer dan de breedte van één rijstrook worden ingenomen en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan.

Vanaf 15 fietsers mag de groep zich laten begeleiden door wegkapiteins en begeleidende auto's. Vanaf 51 fietser is deze begeleiding verplicht.
De artikels in de wegcode over 'fietsen in grote groep' kunnen via deze link worden geraadpleegd.