Opgelet voor e-mails, opgesteld uit naam van de federale politie, die u proberen op te lichten. Gelieve hier zeker niet op in te gaan.
De mails worden verstuurd via volgend mailadres :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Bent u toch ingegaan op dergelijke mail en werd u effectief opgelicht, gelieve hiervan dan aangifte te doen in het dichtst bijzijnde politiekantoor.
Hieronder een voorbeeld van dergelijke oplichtingsmail...

Geachte bestuurder,
Bij deze willen wij u per mail mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wеgеns hеt оvеrtrеdеn nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden vаn ееn verkeersvoorschrift.
Wij hebben u per brief verzocht om de betaling te voldoen. Hiervoor hebt u al een herinnering ontvangen. Het openstaande bedrag is tot op heden (nog) niet voldaan.
Informatie over de overtreding en de onmiddelijke schikking
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom gewone wegen, met 55 km/h
* Datum
* Tijdstip
* Toegelaten snelheid
* Gemeten snelheid
* Gecorrigeerde snelheid
* Fotofilmnummer
* Zaaknummer
Opgelegde sanctie € 120
De sanctie is gebaseerd op de gecorrigeerde snelheid. Administratiekosten € 5,00 Te betalen € 125 Voorkom herinneringskosten Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van € 125 uiterlijk voor maandag 21 juli 2018 te voldoen via MyBank. U betaalt alleen het oorspronkelijk bedrag van € 125 dat u verschuldigd bent.
Openstaande <https://bitonic.nl/be/order> bedrag via MyBank te voldoen
* Voer bij het bedrag: € 125
* Klik vervolgens op kopen
* Voer bij: Uw bitcoinadres: 1GH5V3YsX1kRqZ5FCSimZwx3jkSDeEzXTk
* Voer bij: Rekeningnummer: Uw IBAN-rekeningnummer van uw betaalkaart
* Accepteer de voorwaarden
* Klik op afrekenen om het bedrag te voldoen
* Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald, ontvangt u een bevestiging email
Indien wij het bedrag niet niet voor bovenstaande van u ontvangen, zal het openstaande bedrag verder worden worden verhoogd met de wettelijke herinneringskosten. Niet betalen Wij zijn dan genoodzaakt beslag te leggen op uw rekening. Bent u het niet eens met de beschikking ? Dan kuntu na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd Atvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend, Federale Politie

Lees hierover het artikel 'hoe te reageren bij phishingmails' op onze website via deze link : http://www.lokalepolitie.be/5438/algemeen-nieuws/1484-hoe-te-reageren-bij-phishing-mails-.html