1. De politieraad
     2. Het politiecollege
     3. De zonale veiligheidsraad
     4. De dienst Human Resources Management en Beleid

 

1. De politieraad


In een meergemeentezone bezit de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad over de organisatie en het beheer van het lokale korps. De raad is bevoegd voor de personeelsformatie en de financiële middelen (begroting, rekening, aankopen buitengewone dienst,…).

De leden worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten. Het aantal politieraadsleden van een gemeente wordt berekend aan de hand van het bevolkingsaantal van de gemeente ten opzichte van het totale bevolkingsaantal van de zone.  De raad bestaat uit: de 3 burgemeesters en 17 raadsleden: 9 voor Wetteren, 4 voor Laarne en 4 voor Wichelen.

Agenda politieraad

30/05/2011 - 10/10/2011 - 12/12/2011
27/02/2012 - 11/06/2012 - 24/09/2012 - 17/12/2012
01/02/2013 - 29/04/2013 - 21/10/2013 - 09/12/2013
31/03/2014 - 16/06/2014 - 29/09/2014 - 15/12/2014
20/04/2015 - 22/06/2015 - 28/09/2015 - 07/12/2015
29/02/2016 - 20/06/2016 - 19/09/2016 - 05/12/2016
13/03/2017 - 12/06/2017 - 25/09/2017 - 04/12/2017

 

Beslissingen van de openbare zitting politieraad

30/05/2011 - 10/10/2011 12/12/2011
27/02/2012 - 11/06/2012 - 24/09/2012 - 17/12/2012
01/02/2013 - 29/04/2013 - 21/10/2013 - 09/12/2013
31/03/2014 - 16/06/2014 - 29/09/2014 - 15/12/2014
20/04/2015 - 22/06/2015 - 28/09/2015 - 07/12/2015
29/02/2016 - 20/06/2016 - 19/09/2016 - 05/12/2016
13/03/2017 - 12/06/2017 - 25/09/2017 - 04/12/2017
26/03/2018

 

Samenstelling politieraad

Leden van rechtswege:
De heer Voorzitter Alain Pardaen (Burgemeester Wetteren)
De heer Burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Burgemeester Laarne)
De heer Burgemeester Kenneth Taylor (Burgemeester Wichelen)

De raadsleden:
Gemeente Wetteren
De heer André D'Hauwe
De heer Walter Govaert
De heer Marc Van Durme
De heer Herman De Wulf
De heer Tony Oyen 
De heer Robbe De Wilde
Mevrouw Annelien Van Der Gucht
De heer Dietbrand Van Durme
De heer Albert De Geyter

Gemeente Laarne
Mevrouw Marianne Matthys
De heer Roger Van De Weghe
De heer Koen De Wilde
De heer Gertjan De Wilde

Gemeente Wichelen
Mevrouw Ann Van Wesemael
De heer Marc Vereecken
De heer Kurt Rasschaert
Mevrouw Martine De Wilde


De politiezone wordt vertegenwoordigd door de korpschef. De secretaris zorgt voor het goede verloop, de notulering en het opmaken van de besluiten.


2. Het politiecollege


Het college bestaat uit de drie burgemeesters en de korpschef en komt overeen met het college van burgemeester en schepenen in een gemeente.

Samenstelling politiecollege

De heer Voorzitter Alain Pardaen (Burgemeester Wetteren)
De heer Burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Burgemeester Laarne)
De heer Burgemeester Kenneth Taylor (Burgemeester Wichelen)

Enkel de burgemeesters hebben beslissingsbevoegdheid. De korpschef bereidt de dossiers voor en licht ze toe. Mevr. Brigitte De Moor werd aangesteld als secretaris.


3. De zonale veiligheidsraad


De procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator, de drie burgemeesters en de korpschef vormen volgens de wet de zonale veiligheidsraad (ZVR).

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn:

  • het bespreken en voorbereiden van het vierjaarlijkse zonaal veiligheidsplan
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • het evalueren en het uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan.

 

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

 

4. De dienst Human Resources Management en Beleid


Het doel van deze dienst is drieledig:

  • de korpschef in zijn taken van beleidsontwikkeling bijstaan
  • het verzorgen van human resources management in de zone
  • onderhoud van de gebouwen


Human Resources Management staat in voor de personeelsadministratie, het logistiek beheer en het financieel beheer. Personeelsleden van de zone kunnen hier informatie verkrijgen over administratieve aangelegenheden met betrekking tot hun statuut.

 

Jaarverslagen


Jaarverslag 2014-2015