De verkeersdienst is een afdeling van de directie wijk, verkeer en lokaal onthaal. Acht politieleden en een administratieve bediende maken er deel van uit. Permanent streeft de afdeling verkeer naar meer verkeersveiligheid. Dit gebeurt door preventieve en repressieve acties naar zowel jeugd als volwassenen toe.

Er wordt in dit kader dagelijks toezicht uitgeoefend aan en in de buurt van de schoolomgeving. Bij inbreuken worden de minderjarige overtreders (tot 16 jaar jong) doorverwezen naar de verkeersvormingsklas die op geregelde tijdstippen door de eigen dienst wordt georganiseerd.

Wekelijks worden er bemande snelheidscontroles gehouden op wegen waar een veiligheidsprobleem is. Bovendien beschikt de zone over enkele vaste onbemande camera's. Eén onbemande camera bevindt zich in Wichelen en sinds 01/07/11 zijn er ook op de Brusselsesteenweg in Wetteren twee onbemande camera’s actief. De vier preventieve snelheidsmeters worden op hun beurt vooral geplaatst op wegen waar wij verkiezen een lachend gezichtje te zien oplichten. Let wel op! Deze preventieve meters kunnen ook ingezet worden in combinatie met effectieve snelheidsmetingen.

De verkeersdienst beschikt over 2 motorfietsen die ingezet worden bij verkeerspatrouilles en grote sportmanifestaties.

Een lichtkrant is eveneens voorhanden. Deze is geplaatst op een aanhangwagen en kan om het even welke tekst en/of afbeelding weergeven om de weggebruiker te informeren.

Naast de reguliere verkeerspatrouilles en (alcohol)controles organiseert de verkeersdienst verschillende BOB-acties in samenwerking met de interventiedienst.

Meer informatie: