Als je op vakantie vertrekt of als je om een andere reden de woning tijdelijk verlaat (begrafenis, huwelijk, ziekenhuisopname, ...), kan je deze afwezigheid aan de lokale politie melden zodat die een oogje in het zeil kan houden. De lokale politie patrouilleert dan regelmatig langs jouw woning. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de wijk.

Woningtoezicht is gratis en eenvoudig aan te vragen. Vraag het wel 7 dagen vóór vertrek aan en niet langer dan 3 maanden op voorhand.

Je kan woningtoezicht aanvragen via het e-loket of het virtuele loket op www.police-on-web.be
Je kan ook volgend document gebruiken: aanvraagformulier vakantietoezicht.pdf.

Het woningtoezicht via internet maakt deel uit van Police-on-web, het systeem van elektronische aangifte. Sinds juni 2007 kan je al online aangifte doen van fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, vandalisme en graffiti. Police-on-web is een initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, die ervan overtuigd zijn en blijven dat het systeem tijd bespaart voor burger en politie én zorgt voor een doeltreffender politieoptreden. Hoe meer aangiftes de politie krijgt van bepaalde feiten zoals vandalisme, des te gerichter ze kan patrouilleren en tussenkomen.