In een politiezone zijn volgende beleidsorganen, al dan niet permanent aanwezig: