Contact Info

Spermaliestraat 21
8431 Middelkerke
T: 059 312 312
F: 059 305 642

Meer ...

Hoe kan ik verkeersborden "verboden te parkeren" aanvragen bij verhuis?

Waar kan ik een bewijs voor goed gedrag en zeden aanvragen? 

Hoe kan ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een container of een kraan?

Mijn identiteitskaart of rijbewijs is verloren of gestolen. Wat moet ik nu doen?

Waar kan ik mijn fiets laten graveren?

Hoe kan ik mijn alarminstallatie registreren?

Ik wil thuis of in de handelszaak camerabewaking installeren? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Hoe kan ik mijn woning beveiligen tegen inbraak ?


Hoe kan ik verkeersborden 'verboden te parkeren'  aanvragen bij een verhuis?

Wanneer u verhuist kunt u bij de gemeente verkeersborden "verboden te parkeren" aanvragen om ter hoogte van uw oude en/of nieuwe woonst te plaatsen. Zo kunt u een plaatsje vrij houden voor de verhuiswagen en kunt u makkelijker laden en lossen.

De volledige procedure voor het aanvragen hiervan kunt u via onderstaande link vinden:

http://www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-wonen/mobiliteit/parkeren-middelkerke/parkeerverbod-aanvragen
 

 


 

Waar kan ik een bewijs voor goed gedrag en zeden aanvragen?

Er zijn twee soorten uittreksels uit het strafregisteren, naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn. Dit doel wordt meteen ook op het getuigschrift vermeld.

  • Model 1: voor alle andere doeleinden dan vermeld in model 2, zoals tewerkstelling, bezoek aan de gevangenis, lidmaatschap van schietclubs, jachtclubs, ...
  • Model 2: nodig om een activiteit uit te oefenen die onder noemer valt van opvoeding, de psychol-, medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen.

Uittreksels uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) worden enkel persoonlijk afgeleverd. U dient zich hiervoor met uw identiteitskaart aan te bieden bij de dienst bevolking van de gemeente Middelkerke.

 

 


Hoe kan ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een container of een kraan? 

Een vergunning voor de inname van het openbaar domein voor bijvoorbeeld een container, stelling, torenkraan, toelating om zelf een parkeerverbod te plaatsen, ... kan je aanvragen op de Cel Verkeer van de politiezone. Dit dient minstens 14 dagen voor de inname te gebeuren.

Het aanvraagformulier kunt u vinden onder 'verkeer'. U kan deze per post, fax of mail opsturen naar de Cel Verkeer.

 


  Mijn identiteitskaart,bankkaart, rijbewijs... is verloren of gestolen. Wat moet ik nu doen?

 

 

  

 

 


Waar kan ik mijn fiets laten graveren? 

Fietsen worden door de Preventiedienst gratis gegraveerd. Dit gebeurt op regelmatige tijdstippen.

Raadpleeg het informatieblad De Sirene of contacteer de Preventiedienst voor de juiste data.


 

Hoe kan ik mijn alarminstallatie registreren? 

Via onderstaande link kunt u alle info hierover terugvinden:

http://vigilis.ibz.be/upload/documents/info_e-aangifte_alarmsysteem.pdf


 

Ik wil thuis of in de handelszaak camerabewaking installeren, aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

Via de 2 onderstaande links kunt u hier meer informatie over vinden:

http://besafe.ibz.be/NL/kijker/4/Pages/Camerawet.aspx

http://www.privacycommission.be/nl/in_practice/camera/

 


Hoe kan ik mijn woning beveiligen tegen inbraak? 

Op het internet kunt u over inbraakpreventie veel informatie vinden.

 

Hieronder enkele interessante informatiewebsites:

www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_nl.php

http://besafe.ibz.be/nl/burgers/02_mijn_huis_ma_maison/pages/inbraak-cambriolage.aspx

http://vps.fgov.be/virtualhouse/home.html

 

Hieronder kunt u de folder "Veilig wonen, een zaak voor iedereen" vinden:

http://besafe.ibz.be/publications/veilig%20wonen.pdf

 

Test via volgende link hoe goed uw woning beschermd is tegen inbraken:

www.testjewoning.be