Contact Info

Rijkswachtstraat 8
8600 DIKSMUIDE
T: 051 51 00 00
F: 051 51 03 44

Politiezone Polder steunt het initiatief van vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen die de verkeerscampagne 2017 start op 23 april een sensibiliseringsdag veilig motorrijden.

Onder deskundige begeleiding en toezicht kan een rit van 50 km in de regio Diksmuide /Houthulst /Koekelare /Kortemark worden afgelegd met een 10-tal behendigheidsproeven.

Meer informatie en inschrijving op:

http://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/veiligmotorrijden

Afspraak om 8.00u met verwelkoming van de gouverneur Carl Decaluwé en eerste schepen van Diksmuide Kurt Vanlerberghe en schepen van sport Marc Dekeyrel op de parking van het VTI Diksmuide, Cardijnlaan 2.

In de week van 11 tem 17 maart 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Stationsstraat in Houthulst
 • Ichtegemstraat in Koekelare
 • Schoorbakkestraat in Diksmuide
 • Koekelarestraat in Kortemark

Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

Geachte

Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad op donderdag 16 maart om 20.00u in het Stadhuis, Gotische zaal, Grote markt 6 te 8600 Diksmuide

Dagorde:

Openbare zitting

 1.  Verslag vergadering 30 november 2016 - Goedkeuring
 2.  Ontslag raadslid Geert Vercruysse - Akteneming
 3.  Eedaflegging raadslid Isabelle Doom
 4.  Besluit gemeenteraad Diksmuide houdende gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 - Akteneming
 5.  Besluit gemeenteraad Houthulst houdende gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 - Akteneming
 6.  Besluit gemeenteraad Koekelare houdende gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 - Akteneming
 7.  Besluit gemeenteraad Kortemark houdende gemeentelijke dotatie dienstjaar 2017 - Akteneming
 8. Goedkeuring van politiebegroting dienstjaar 2017 in het kader van het specifiek bijzonder toezicht - Akteneming
 9. Dading betreffende dossier bijkomende federale toelage (of ook wel 25%-regel) - Definitieve goedkeuring
 10. Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 4 elektrische herenfietsen met onderhoudscontract en pechverhelping - Vastlegging
 11. Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering en installatie van mobile office - Vastlegging
 12. Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van een oplossing met als doel de analyse van gegevens inzake telefonie - Vastlegging
 13. Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van ballistische schilden en toebehoren - Vastlegging
 14. Huurovereenkomst bijakte nr. 12 politiekantoor, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide - Goedkeuring
 15.  Delegatie van bevoegdheid inzake benoeming en aanwerving - Goedkeuring
 16.  Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) via de mobiliteitscyclus - Goedkeuring
 17. Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) via de mobiliteitscyclus - Goedkeuring
 18. Varia

Besloten zitting

 1. Aanwerving van een inspecteur van politie (basiskader) in het kader van de mobiliteitscyclus 2016-05 - Beslissing
 2.  Aanwerving van een hoofdinspecteur van politie (middenkader) in het kader van de mobiliteitscyclus 2016-04 - Beslissing
 3. Aanwerving van een commissaris van politie (officierenkader) in het kader van de mobiliteitscyclus 2016-05 Erratum - Beslissing
 4. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - Beslissing
 5. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - Beslissing

 

Alle dossiers liggen ter inzage op het secretariaat van de politiezone Polder, Rijkswachtstraat 8 te 8600 Diksmuide.

Namens het Politiecollege,

De Korpschef,                                                                                   De Burgemeester - Voorzitter,

Johan GEERAERT                                                                             Lies LARIDON

In de week van 11  tem 17 maart 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Stationsstraat in Houthulst
 • Ichtegemstraat in Koekelare
 • Schoorbakkestraat in Diksmuide
 • Koekelarestraat in Kortemark

Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

Beste sport- en wielerliefhebber,

Signaalgevers – er zouden er zo'n 7.000 zijn in ons land – zijn een belangrijke schakel bij het in goede banen leiden van wieler- en andere sportwedstrijden. Zonder deze vrijwilligers zouden de verschillende sportdisciplines, waaronder de wielersport, wellicht geen toekomstperspectieven meer hebben. Echter in de huidige complexe maatschappij is het niet meer zo eenvoudig om dergelijke belangrijke taak op zich te nemen. De regels van de wegcode zijn niet altijd duidelijk, het optreden van een signaalgever door een weggebruiker wordt niet altijd begrepen wat leidt tot misverstanden en soms tot (al dan niet) verbale agressie. Ook over eventuele vergoedingen blijven er vele vragen/onduidelijkheden. Om het een en andere te kaderen organiseert de stedelijke sportdienst in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen een opleiding ‘signaalgever’.

Tijdens de opleiding zullen volgende aspecten aan bod komen:

 • Wegcode m.b.t. de opdracht van signaalgever; wie kan optreden als signaalgever met welk doel en welk verwachtingspatroon;
 • Wegcode m.b.t. het verschil tussen bevelen en aanwijzingen. Wat bij het niet naleven van de aanwijzingen.
 • Deontologie van de signaalgever (o.a. gebruik alcohol voor en tijdens de opdracht; aanwezigheid; kledij; uiterlijk; fysieke beschikbaarheid; wettelijke herkenningsmiddelen; … ).
 • Korte toelichting over het samenwerken met politie (vb. bij ongeval op parcours);
 • Conflictbeheersing in huidige maatschappij (basis met mogelijkheid op later tijdstip een uitgebreider opleidingsmoment te volgen);
 • De wielerbond en verzekering;
 • De vergoedingen – statuut vrijwilliger – impact op uitkeringen zoals ziekte, pensioen, werkloosheidsvergoeding;

Uw kennis kan er maar wel bij varen en ook voor de organisatoren van toekomstige sportwedstrijden zal het een meerwaarde zijn dat ze kunnen putten uit een pool signaalgevers die een opleiding hebben gevolgd. De opleiding gaat door op maandag 24 april 2017 van 19 uur tot 21.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum, Maria Doolaeghestraat 2b., 8600 Diksmuide. Inschrijven kan via de sportdienst : e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. tel. : 051 79 33 00