Cadre juridique

Lire la suite →

Assemblée générale de la Commission

Lire la suite →

Elections

Lire la suite →

Bureau

Lire la suite →

Membres Commission

Lire la suite →

Comité de Coordination de la police intégrée

Met de wet van 26 maart 2014, houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, kreeg het Dagelijks Bureau van de VCLP, met name de voorzitter en de drie Vice-voorzitters, extra-bevoegdheden en nieuwe overlegmomenten toebedeeld zoals het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde politie en Justipol

Lire la suite →